Vprašanja in ODGOVORI

Modularna gradnja ponuja  neomejene možnosti oblik in različnih postavitev. Izdelava modulov se izvaja v proizvodnih halah, pod kontroliranimi pogoji. Tako se zagotavlja najvišja kakovost izdelave, velika potresna in požarna varnost. Vsi objekti so energetsko varčni in sledijo smernicam trajnostnega razvoja. Postavitev in zaključna montaža na gradbišču je hitra. Posebnost RMB modulrarnih objektov pa je možnost individualenega pristopa k izvedbi projekta, tudi po željah strank in po že predhodno izdelanih načrtih. Kvaliteta bivanja v modularnih objektih je na najvišji ravni.

RMB modularni objekti omogočajo najboljši izkoristek in uporabnost prostorov. Vse znotraj ugodnega in razumnega proračuna. Modularni objekti – moduli zelo dobro nakazujejo, kako na majhnem prostoru ponuditi čim več.

Pri načrtovanju in izvedbi projektov posvečamo veliko pozornosti pri zagotovitvah pogojev za enostavnejši in cenejši transport, ter za lažje in hitrejše montaže objekta.

Medtem ko so bili modularni objekti prve generacije  znani kot  t.i. “kontejnerji” in so bili namenjeni le za začasno uporabo, se je v zadnjih letih na tem področju veliko spremenilo. Tako lahko danes stranka izbira med širokim izborom različnih modelov. RMB ima v svoji ponudbi enonadstropne, tudi brez arhitekturnih ovir, in dvonadstropne modularne objekte. 

Modularni objekt je lahko (odvisno od proizvajalca) izdelan oz. sestavljen iz lesene ali jeklene konstrukcije. Prednost RMB je pocinkana jeklena konstrukcija, plod lastnega razvoja.

Modularne objekte praviloma sestavljajo posamezne komponente, tako imenovani moduli, ki se izdelani v tovarni in pripravljeni za montažo, pripeljejo na gradbišče, kjer se nato sestavijo in povežejo. Posamezni moduli se lahko postavljajo oz. sestavljajo na različne načine. Drug na drugega, eden za drugim, ob drugem, ali pa poljubno in odvisno od vaših želja in potreb.

Če želite po nekaj letih razširiti svoj objekt, je to sila enostavno.  Večina modularnih objektov ima montažne stene, ki omogočajo odstranitev ali preboj. Inštalacijski kanali in same inštalacije so napeljane v inštalacijske jaške. 

Za postavitev modularnega objekta si je potrebno pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje na podlagi zakonskih predpisov, kateri veljajo za posemezne stanovanjske, poslovne ali druge objekte. Postopek pridobitve potrebne dokumentacije je enak kot pri običajnih montažnih hišah.

Tudi pri gradnji modularnih hiš obstaja nekaj omejitev, ki jih je treba upoštevati. Iz ekonomskih razlogov je trenutno rentabilna gradnja objekta v višino na dve nadstropji in z največjo višino posemeznega modula do 3,50 m.

Upoštevati je potrebno tudi omejitve pri prometni infrastrukturi in veljavne cestnoprometne predpise v zvezi s prevozi. Ker je transport modulov omejen s cestno infrastrukturo, je potrebno upoštevati največje dimenzije posameznih modulov. Te so trenutno 4 m v širino, 3,50 m  v višino in 15,5 m v dolžino.

Drugih večjih omejitev pri gradnji, iz vidika del na samem gradbišču, pa ni.